آغاز مذاکرات “آرسپ” در توکیو با اشتراک ۱۶ کشور

آغاز مذاکرات “آرسپ” در توکیو با اشتراک ۱۶ کشور

مقامات تجاری شانزده کشورهای حوزه آسیا  و اقیانوس آرام در توکیو گرد هم آمده اند تا "مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای" یا " آرسپ" را مورد بحث قرار دهند.   ژاپن، چین، هند و اعضای انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله کشورهای...