مدیر عامل جدید مزون بربری معرفی شد

مدیر عامل جدید مزون بربری معرفی شد

مارکو گوبتی مدیر عامل جدید مزون مد بربری شد. او پیش از این مدیر عامل برند فرانسوی "سلین" بود. کریستوفر بیلی طی دو سال گذشته رهبری شرکت و تیم خلاقیت آن را بر عهده داشت. در همین حال بروکلین بکهام پسر بزرگ زوج مشهور دیوید و...