چگونه یک مدیر خوب استخدام کنیم؟

چگونه یک مدیر خوب استخدام کنیم؟

مدیریت یک استعداد ذاتی است شاید خیلی در طول زندگیشان تلاش کنند که بتوانند یک مدیر خوب شوند ولی شاید مدیریت یک غریزه ی ذاتی باشد. مدیر خوب یعنی چه؟ یعنی کسی که بتواند به بهترین شکل تمامی امکاناتی را که در اختیارش است را...