مدیر اداری دادستانی نیمروز ترور شد

مدیر اداری دادستانی نیمروز ترور شد

شب گذشته افراد مسلح مدیر اداری دادستانی نیمروز را ترور کردند. خوشحال صفا رییس دادستانی استیناف این ولایت در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت این کارمند دولتی شب گذشته در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز زمانی ترور شد که از دفتر...