یک تن از منسوبان مدیریت ترافیک هرات به سه سال حبس محکوم به مجازات شد

یک تن از منسوبان مدیریت ترافیک هرات به سه سال حبس محکوم به مجازات شد

یک تن از منسوبان مدیریت ترافیک ولایت هرات از سوی دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری ولایت هرات به مدت ۳ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.   این جلسه روز گذشته تحت نظر ریاست قضاوت‌یار عبدالهادی وثیق رئیس این...