“مدیریت ضد تروریزم فرماندهی پولیس هرات با طالبان هم دست است”

“مدیریت ضد تروریزم فرماندهی پولیس هرات با طالبان هم دست است”

هیئت اعزامی مجلس سنا به هرات، مدیریت ضد تروریزم فرماندهی پولیس این ولایت را به همکاری با طالبان و شبکه های هراس‌افگن متهم کرده است. هاشم الکوزی، رییس هیئت ۱۵ نفری مجلس سنا گفته است که شکایت ساکنان هرات حکایت گر این است که...