ضعف مدیریتی در بادغیس، نگرانی ساکنان این ولایت را برانگیخته است

ضعف مدیریتی در بادغیس، نگرانی ساکنان این ولایت را برانگیخته است

برخی از اعضای شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که ضعف مدیریتی در نیروهای امنیتی در این ولایت باعث نگرانی در میان مردم شده است.   عبدالعزیز بیگ عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که ضعف مدیریت در میان قطعات دفاعی باعث...