آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک، رسالت و چشم‌انداز به زبان کاربردی

آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک، رسالت و چشم‌انداز به زبان کاربردی

بابک شاه‌منصوری دوستی می‌گفت: «هر جا مدیریت استراتژیک را یک جور معنا کرده‌اند؛ تعریف‌های زیادی دیده‌ام ولی دست‌آخر، اگر از من سوال شود که مدیریت استراتژیک چیست، پاسخ روشنی ندارم؛ برنامه‌ریزی بلندمدت است؟ تحلیل...