مدیران موفق تنبیه را فراموش و انتقاد را می پذیرند

مدیران موفق تنبیه را فراموش و انتقاد را می پذیرند

مدیر موفق بودن کار بسیار سخت و طاقت فرسایی نیست. اگر شما می خواهید در کسب و کارتان یک مدیر موفق باشید کافی است چند نکته مهم را بدانید. مدیران موفق چه کارهایی را روزانه انجام می دهند؟ مدیران خلاق خوب و موفق بهترین انتصاب...