نوشته هایی با برچسب "مدرسه سیاست"

مدرسه سیاست (۶)

مدرسه سیاست (۶)

موضوع برنامه : معرفی نظام دموکراتیک ...

مدرسه سیاست (۴)

مدرسه سیاست (۴)

موضوع برنامه : معرفی نظام جمهوری ...

مدرسه سیاست (۲)

مدرسه سیاست (۲)

موضوع برنامه : سیاستمدار کیست ؟ ...

مدرسه سیاست (۱)

مدرسه سیاست (۱)

موضوع برنامه : سیاست چیست ؟ ...

مدرسه سیاست!

مدرسه سیاست!

مدرسه سیاست مدرسه سیاست برنامه‌ای است که به معرفی نظام‌های سیاسی، مکاتب سیاسی و اندیشه‌های سیاسی جهان می‌پردازد. هدف این برنامه ارتقاء دانش سیاسی شهروندان می‌باشد. زمان پخش : یک شنبه، سه شبه و پنجشنبه ها ۷:۰۰...