در پی تهدید طالبان ۳۰ مدرسه دخترانه مسدود شد

در پی تهدید طالبان ۳۰ مدرسه دخترانه مسدود شد

مسئولان معارف ولایت غزنی تایید کرده‌اند که بیش از ۳۰ مدرسه دینی دخترانه در پی تهدید گروه طالبان مسدود شده است. محمدعابد عابد، رئیس اداره معارف غزنی گفته که این مدارس خصوصی غیررسمی و ثبت نشده در داخل و حومه شهر غزنی...