اهداء مدال عالی«میر مسجدی خان»به استاد انستیتیوت زراعت در فراه

اهداء مدال عالی«میر مسجدی خان»به استاد انستیتیوت زراعت در فراه

وزارت معارف افغانستان مدال عالی «میر مسجدی خان» را برای یکی از استادان انستیتیوت زراعت ولایت فراه اهدا کرد.   این مدال به پاس آنچه صداقت، خدمت گذاری و تلاش‌های خستگی ناپذیر در راستای تدریس دانش‌جویان و دانش‌آموزان...