کشف یک مخفیگاه جنگ‌افزار از خانه یک سارق در هرات

کشف یک مخفیگاه جنگ‌افزار از خانه یک سارق در هرات

پولیس هرات یک مخفیگاه جنگ‌افزار را در ولسوالی انجیل هرات کشف و ضبط کرده است. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این مخفیگاه جنگ افزار به اساس تحقیقات پولیس از یک سارق مسلح کشف شده...