مخفیگاه بزرگ جنگ افزار گروه طالبان در هلمند نابود شد

مخفیگاه بزرگ جنگ افزار گروه طالبان در هلمند نابود شد

یک مخفیگاه بزرگ جنگ افزار گروه طالبان، در ولایت هلمند در نتیجه عملیات ویژه قطعات خاص پولیس کشف و نابود گردید. وزارت امور داخله با نشرخبرنامه ای گفته است که در یک عملیات ویژه نیروهای قطعات خاص پولیس ملی ، که شب گذشته در...