پیوستن ۱۳۰۰ مخالف دولت به پروسه صلح در هرات

پیوستن ۱۳۰۰ مخالف دولت به پروسه صلح در هرات

شورای عالی صلح هرات تا به حال  برای یک هزار و ۳۰۰ تن از افراد پیوسته به پروسه صلح در این ولایت بیش از ۶۳ میلیون افغانی پول پرداخت نموده است.   به اساس آمار های ارائه شده از سوی رییس شورای عالی صلح هرات از زمان تاسیس این...