مخالفت وزیرخارجه اتریش برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

مخالفت وزیرخارجه اتریش برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

وزیر امور خارجه اتریش، روزگذشته در گفت‌وگو با یک روزنامه اتریشی، با هرگونه اقدامی به منظور پیوستن ترکیه به اروپا مخالفت کرد. وی با اشاره به آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفته که درخواست کشورهای داوطلب عضویت...