مخالفت جهانی با آزمایش بمب هیدروژنی کوریای شمالی

مخالفت جهانی با آزمایش بمب هیدروژنی کوریای شمالی

آزمایش "بمب هیدروژنی" کوریای شمالی با اعتراض های بین المللی روبرو شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش را "تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی" دانست و اعلام کرد که اقدامات تازهای علیه کوریای شمالی به کار گرفته خواهد...