مخالفان مسلح بیش از ۵۰ بار به شماری از ولسوالی‌های ولایت بادغیس حمله کردند

مخالفان مسلح بیش از ۵۰ بار به شماری از ولسوالی‌های ولایت بادغیس حمله کردند

مخالفان مسلح دولت در دو ماه گذشته بیش از ۵۰ بار به مراکز دولتی، پاسگاه ‌های امنیتی و مکاتب در سه ولسوالی بادغیس حمله کردند.   فرید اخیزی معاون شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که ولسوالی قادس، آبکمری و مقر از...