مخالفان دیروز حامیان امروز حکومت

مخالفان دیروز حامیان امروز حکومت

۱۶ تن از مخالفان حکومت امروز به پروسه صلح پیوستند این افراد پیش از این در ولسوالی‌های شیندند، ادرسکن، گذره و پشتون زرغون فعالیت داشتند. احمد یما امینی رییس دارالانشا شورای عالی صلح در تماس به تلویزیون چکاد گفت که این...