مخالفان دولت ونزوئلا کوتاه نمی‌آیند

مخالفان دولت ونزوئلا کوتاه نمی‌آیند

مخالفان دولت ونزوئلا کوتاه نمی‌آیند   مخالفان نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور ونروئلا، خواستار برپایی همه‌پرسی برای بازنویسی متن قانون اساسی این کشور شده‌اند. انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در ونزوئلا امروز در یک...