مخالفان دولت سوریه کنترل “داریا” را در اختیار گرفتند

مخالفان دولت سوریه کنترل “داریا” را در اختیار گرفتند

در چارچوب توافق به دست آمده بین نیروهای دولتی روسیه و مخالفان، خودروهای/موتر هلال احمر سوریه روز گذشته وارد شهر محاصره شده داریا شدند. مخالفان دولت سوریه که کنترل داریا را در اختیار دارند، روز گذشته با دولت سوریه درباره...