در کمین مخالفان حکومت در کرخ هرات ۲ نظامی پولیس کشته شدند

در کمین مخالفان حکومت در کرخ هرات ۲ نظامی پولیس کشته شدند

مخالفان حکومت روز گذشته یک افسر و یک سرباز پولیس را دریک کمین در ولسوالی کرخ از بین بردند. اجساد این محافظان حکومت را شب گذشته به بیمارستان مرکزی هرات انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به تلویزیون...