مخالفان برگزیت دست به تظاهرات زدند

مخالفان برگزیت دست به تظاهرات زدند

هزاران نفر از مخالفان برگزیت در لندن و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران معترض با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف بریتانیا، مخالفت خود را با نتیجه همه پرسی برگزیت ابراز کردند و از...