مخالفان اسد وارد ژنو شدند

مخالفان اسد وارد ژنو شدند

هیئت مخالفان سوریه که پیش‌تر مخالف شرکت در مذاکرات حل بحران سوریه بود جهت اشتراک در این مذاکرات وارد ژنو شد. به نقل از پایگاه النشره، هیئت مخالفان سوریه که در کنفرانس ریاض تشکیل‌شده است برای شرکت در مذاکرات سوریه که تحت...