ریاست مخابرات هرات از تهدیدهای امنیتی بر آنتن‌های مخابراتی ابراز نگرانی می‌کند

ریاست مخابرات هرات از تهدیدهای امنیتی بر آنتن‌های مخابراتی ابراز نگرانی می‌کند

ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هرات از تهدیدهای امنیتی در برابر آنتن‌های مخابراتی در ۷ ولسوالی هرات نگران است.   حکمت‌الله حبیبی سرپرست این اداره صبح امروز در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که دستگاه آنتن‌های...