رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست وارد هرات شد

رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست وارد هرات شد

شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان روز گذشته  وارد ولایت هرات گردید.   رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان با محمد آصف رحیمی والی این ولایت دیدار و از توجه اداره محلی این ولایت به محیط زیست...