برگزاری نشست بررسی مشکلات محیط زیستی در ولایت بادغیس

برگزاری نشست بررسی مشکلات محیط زیستی در ولایت بادغیس

روز گذشته عمده ترین چالش های محیط زیستی ولایت بادغیس طی نشستی به بررسی گرفته شد .   مسئولان در اداره محیط زیست ولایت بادغیس می گویند که هدف از برگزاری چنین نشستی این است که عمده ترین مشکلات و چالش های محیط زیستی در این...