محکومیت حمله به خبرنگاران کابل از سوی دانشجویان هرات

محکومیت حمله به خبرنگاران کابل از سوی دانشجویان هرات

دانشجویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات امروز چهارشنبه طی یک حرکت مدنی، حمله انتحاری روز دوشنبه علیه خبرنگاران در شهر کابل را محکوم کردند.   دانشجویانی که در این برنامه اعتراضی اشتراک کردند از آینده کاری شان نگران...