دادگاه اتریش استیناف طلبی تاجر اوکراینی را رد کرد

دادگاه اتریش استیناف طلبی تاجر اوکراینی را رد کرد

دادگاه قانون اساسی اتریش استیناف طلبی توسط دمیترو فرتاش یک تاجر اوکراینی را رد کرده‌است. فرتاش از دادگاه خواسته بود که در مورد استردادش به ایالات متحده امریکا به خاطر اتهامات فساد اداری تجدید نظر کند. او از...