ثبت دو هزار واقعه جرم در سال جاری در محکمه استیناف هرات

ثبت دو هزار واقعه جرم در سال جاری در محکمه استیناف هرات

از اول سال جاری تاکنون بیش از دو هزار واقعه جرمی در اداره محکمه استیناف هرات ثبت شده است. مسئوولان این اداره می گویند: بیش از ۹۰ درصد این قضایا از سوی این اداره بررسی شده و به محاکم محول شده است. عبدالحق احمدی رییس اداره ی...