طرح جدید برای محو گردش پول سیاه در افغانستان عملی می‌شود

طرح جدید برای محو گردش پول سیاه در افغانستان عملی می‌شود

مسئولان در بانک مرکزی افغانستان می‎گویند که این بانک برای جلوگیری از گردش پول سیاه در نظام پولی کشور، برنامه‌های مهمی را عملی خواهد ساخت.   «واحدالله  نوشیر»، معاون نخست بانک مرکزی گفت که همزمان با خارج شدن نام...