برنامه‌های وزارت امور زنان برای محو خشونت علیه زنان موثر نبوده است

برنامه‌های وزارت امور زنان برای محو خشونت علیه زنان موثر نبوده است

مقام‌ها در وزارت امور زنان گفته‌اند که برنامه‌های این وزارت برای محو خشونت علیه زنان موثر نبوده است. این مسئولان گفته‌اند که در هماهنگی با برخی از وزارت‌ها و اداره‌های دولتی در تلاش طرح ریزی برنامه‌های جدید در زمینه...