از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در نیمروز تجلیل شد

از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در نیمروز تجلیل شد

از ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان با حضور والی نیمروز، اعضای شورای ولایتی، برخی از روسای ادارات دولتی  و جمع کثیری از زنان در نیمروز تجلیل بعمل آمد. محمد سمیع والی نیمروز به مبارزه جدی جهت محو خشونت علیه زنان...