کشف یک محموله مواد مخدر، سلاح‌ و مهمات در نیمروز

کشف یک محموله مواد مخدر، سلاح‌ و مهمات در نیمروز

نیروهای امنیتی در ولایت نیمروز می‌گویند که یک محموله مواد مخدر، سلاح و مهمات را از این ولایت کشف و بدست آورده اند. مقام‌های امنیتی می‌گویند که صبح امروز چهارشنبه، ۷۸ کیلوگرام تریاک و ۱۲ کیلوگرام هیروئین را همراه با ۳...