محمود احمدی‌نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد

محمود احمدی‌نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد

گزارش‌ها از ایران می‌رساند که محمود احمدی‌نژاد، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، ثبت نام کرده است. احمدی‌نژاد، در حالی نامزدی‌اش را همگانی کرده است که پیشتر رهبر ایران به گونه تلویحی از او خواسته بود که در...