محمد عارف شاه جهان با مسئول یوناما دیدار کرد

محمد عارف شاه جهان با مسئول یوناما دیدار کرد

محمد عارف شاه جهان والی فراه با مسئولان دفتر ولایتی یوناما در فراه دیدار نمود.   مسئول دفتر ولایتی یوناما در فراه گفت: " به زودی برای نظارت از وضعیت امنیتی فراه یک هئیت بلند پایه از سوی دفتر مرکزی یوناما به این ولایت...