محمد مرسی به مرگ محکوم شد

محمد مرسی به مرگ محکوم شد

دادگاهی در مصر محمد مرسی، رییس جمهور سابق این کشور را به اتهام سازماندهی در حمله به یک زندان و فرار چند هزار تن از زندانیان را در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم کرده است. براساس حکم این دادگاه ۱۰۵ نفر دیگر هم به زندان محکوم...