محمد اشرف غنی: روند جلب و جذب جوانان به صفوف نیروی پولیس باید آسان گردد

محمد اشرف غنی: روند جلب و جذب جوانان به صفوف نیروی پولیس باید آسان گردد

رییس‌جمهور غنی در دیدار با مقامات بلند رتبه پولیس، خواستار آسان گردانیدن روند جلب و جذب جوانان به صفوف نیروهای پولیس شد. آقای غنی با شماری از منسوبان و فرماندهان ارشد وزارت امور داخله دیدار کرد. در دیدار شب گذشته، در...