محمد آصف ننگ: “رییس شورای ولایتی فراه، سخنگوی طالبان است”

محمد آصف ننگ: “رییس شورای ولایتی فراه، سخنگوی طالبان است”

محمد آصف ننگ، والی ولایت فراه با رد گفته‌های فرید بختور، رییس شورای ولایتی این ولایت می‌گوید که وضعیت امنیتی ولایت فراه تحت مدیریت نظامیان افغان است. دو روز پیش، رییس شورای ولایتی فراه به خبرنگار ما گفت که ۷۰ فیصد خاک...