اداره محلی: اقدام عملی در زمینه آسفالت جاده حلقوی ولایت غور صورت نگرفته است

اداره محلی: اقدام عملی در زمینه آسفالت جاده حلقوی ولایت غور صورت نگرفته است

اداره محلی ولایت غور می‌گوید، با این که بارها طرح آسفالت جاده حلقوی غور را با مسئولان مرکزی درجریان گذاشته اند اما تا اکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد...