محقق خواستار بررسی رویداد قتل نوعروس در نزدیکی خانه‌اش شد

محقق خواستار بررسی رویداد قتل نوعروس در نزدیکی خانه‌اش شد

محقق خواستار بررسی رویداد قتل نوعروس در نزدیکی خانه‌اش شد   معاون دوم عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه به قتل یک عروس و زخمی شدن چند تن دیگر در نتیجه تیراندازی نگهبانان خانه‌اش واکنش نشان داده‌است. محمد محقق ضمن...