محقق: فریاد صلح‌خواهی ما به گوش طالبان تأثیر نمی‌کند

محقق: فریاد صلح‌خواهی ما به گوش طالبان تأثیر نمی‌کند

طالبان ارزشی به تلاش‌های صلح حکومت افغانستان نمی‌دهند و همواره مسیر افراطی‌شان را تعقیب می‌کنند گوشه‌ای از سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در مورد ترجیح دادن طالبان به جنگ نسبت به صلح است. آقای محقق ساعت...