محققان رنگ اصلی اتاق خواب هنرمند ۱۰۰ سال پیش را بازسازی کردند

محققان رنگ اصلی اتاق خواب هنرمند ۱۰۰ سال پیش را بازسازی کردند

دانشمندان هر سه نسخه نقاشی معروف ونسان ون گوگ، اتاق خواب آرل، را به صورت دیجیتال بازسازی کرده و نشان داده اند که رنگ‌های اصلی نقاشی چه بوده است. ون گوگ با استفاده از رنگ هایی تقریبا مشابه سه بار بین ۱۸۸۸ تا ۱۸۸۹ این سوژه...