از باغ‌های پسته هزار تُن محصول در سال جاری بدست می‌آید

از باغ‌های پسته هزار تُن محصول در سال جاری بدست می‌آید

مقام‌ها در وزارت زراعت و آبیاری کشور گفته‌اند که در سال جاری، از باغ‌های پسته ولایت بدخشان، حدود هزار تُن حاصل برداشت شده است. لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری گفته است که هم اکنون در ولایت بدخشان، ۱۵۰ هکتار...