ادارۀ محلی هرات به تسریع روند صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد

ادارۀ محلی هرات به تسریع روند صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد

مسئولان ادارۀ محلی هرات، به تسریع روند صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرده‌اند. جمعه عدیل، سرپرست مقام ولایت در نشست کمیته انکشافی، از ادارۀ زراعت خواستار فراهم آوری تسهیلات به کشاورزان، در راستای صادرات محصولات...