محصولات کشاورزی و تولیدی افغانستان در نمایشگاهی در هند به نمایش گذاشته می‌شود

محصولات کشاورزی و تولیدی افغانستان در نمایشگاهی در هند به نمایش گذاشته می‌شود

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، در تاریخ چهاردهم نوامبر نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان و سایر کشور ها در پرگتی میدان هند راه اندازی می‌گردد. صیام الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعات این اداره گفت، در این...