محصولات زعفران کشور ۱۷ درصد افزایش داشت

محصولات زعفران کشور ۱۷ درصد افزایش داشت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افزایش ۱۷ درصدی محصولات زعفران در کشور خبر داد و اعلام کرد، مطابق به طرح تازه کشت، این گیاه در سال جدید به ۲۳ ولایت کشور گسترش داده خواهد شد. در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده است،...