محصولات زراعتی در ولسوالی اوبه کاهش یافته است

محصولات زراعتی در ولسوالی اوبه کاهش یافته است

مسئولان در ولسوالی اوبه هرات می‌گویند که خشکسالی دامن گیر کشت و زراعت در این ولسوالی نیز شده و محصولات زراعتی کاهش یافته است.   «رحم الدین سرورزی» ولسوال اوبه به تلویزیون چکاد گفت که در اثر کمبود آب سطح کشت شالی که در...