محرومیت دانش آموزان بادغیسی از کتاب‌های درسی

محرومیت دانش آموزان بادغیسی از کتاب‌های درسی

زکریا رحیمی، رییس معارف ولایت بادغیس درگفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که ۶۵ درصد دانش‌آموزان در سطح مرکز و ولسوالی‌های این ولایت کتاب درسی ندارند.   وی افزوده که آنان تلاش دارند تا این مشکل تا آغاز سال تعلیمی جدید...