امروز از دهم محرم به گونه گسترده در هرات گرامی‌داشت می‌شود

امروز از دهم محرم به گونه گسترده در هرات گرامی‌داشت می‌شود

امروز از دهم محرم، روز عاشورا به گونه گسترده در ولایت هرات گرامی داشت می‌شود. علی احمد غوردروازی  مسئول کمیسیون برگزاری مراسم عاشورا می‌گوید، تدابیر خوبی برای برگزاری مراسم عاشورا در این ولایت، از سوی نیرو های امنیتی...